จ้างเจ้าหน้าที่การตลาดกับทำเองต่างกันยังไง มีผลดีผลเสียหรือไม่

จ้างเจ้าหน้าที่การตลาดกับทำเองต่างกันยังไง มีผลดีผลเสียหรือไม่

ไม่ว่าคุณอยากจะเพิ่มยอดขายหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดนั้นถือเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญที่สุดในการทำให้เป้าหมายและตัวเลขทางยอดขายกลายเป็นจริงได้ แต่หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหากับการทำการตลาดด้วยตนเอง แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยจากการสำรวจล่าสุดของ Fundera พบว่าปัญหาของส่วนใหญ่นั้นคือ การขาดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาที่สำรวจพบมีดังนี้

 • 1 ใน 5 ของธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้ใช้การตลาดดิจิทัล ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจ
 • 1 ใน 10 ของธุรกิจขนาดเล็กไม่ลงทุนในการตลาด
 • ธุรกิจขนาดเล็กราวๆ 75% พบว่าการตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่ 36% ไม่มีเว็บไซต์ของตนเอง
 • 61% พบว่าความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดคือ การสร้างแรงดึงดูดซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการขาย

ข้อดีของการจ้างเจ้าหน้าที่การตลาด

 • ความเชี่ยวชาญ การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะช่วยดึงจุดเด่นของสินค้าในเชิงลึกออกมาเป็นแผนการตลาดที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ นอกจากนี้คุณจะได้มุมมองใหม่สำหรับเทรนด์ของตลาด ซึ่งมีประโยชน์ในการโปรโมทหรือสร้างแคมเปญทางการตลาดอีกด้วย
 • ทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็น รู้หรือไม่ว่าเหล่านักช้อปมักจะพิมพ์คำว่า “หาซื้อได้ที่ไหน” และ “ใกล้ฉัน” บนมือถือ ซึ่งการค้นหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 200% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากการสำรวจของ Google พบว่ากว่า 51% ของเหล่านักช้อปนั้นจะใช้ Google เพื่อค้นหาข้อมูลในการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ Google ก็อาจจะทำให้พลาดแผนการตลาดดิจิทัลที่สำคัญไปได้ และส่งผลให้สูญเสียกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการจ้างเจ้าหน้าที่การตลาดจะช่วยให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีขึ้น ที่สำคัญพวกเขาสามารถช่วยวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นๆ ได้อีกด้วย
 • ข้อมูลคุณภาพและเครื่องมือที่เหมาะสม การใช้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาดมักจะมาพร้อมกับเครื่องมือที่ล้ำสมัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ ที่สำคัญนักการตลาดสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์เพื่อทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในด้านยอดขายและช่วยวางแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้นได้
 • ประหยัดเวลาและวัดผลได้ การจ้างผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลา ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีเวลาศึกษาและจัดการเรื่องแผนการตลาดได้อย่างเต็มที่ เพราะเจ้าหน้าที่การตลาดสามารถอุทิศเวลาเพื่อวางกลยุทธ์การตลาดให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญวิธีการทำงานของมืออาชีพนั้นจะมีการทดสอบ การวัดผล ซึ่งจะทำให้เกิดความแม่นยำ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะได้รับรายงานที่วัดผลได้จากการทำงานเป็นประจำอีกด้วย สิ่งที่ได้เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสียของการจ้างเจ้าหน้าที่การตลาด

 • ระยะเวลาและการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของธุรกิจสู่เจ้าหน้าที่การตลาดนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนและทำความเข้าใจกัน ดังนั้นอาจจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมด้วยกันหลายครั้ง รวมถึงสื่อสารกันอย่างบ่อยครั้งก่อนจะเริ่มต้นวางแผนการตลาดอย่างจริงจังได้
 • ขาดความเข้าใจในอุตสาหกรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่การตลาดบางคนนั้นอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจจะส่งผลให้การวางแผนการตลาดหรือการสร้างแคมเปญไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
 • วิสัยทัศน์ที่แตกต่าง เป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่การตลาดที่จ้างมาอาจมีแนวคิดที่แตกต่างกับวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ของคุณ ในกรณีนี้บางทีอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและทำให้การทำงานช้าลงได้

เมื่อเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียในการจ้างเจ้าหน้าที่การตลาดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ ผู้ประกอบการควรตั้งเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็นไปได้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยในการวัดผล นอกจากนี้หากต้องการใช้ผู้ช่วยในด้านการตลาดก็อาจจะลองเริ่มศึกษาหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ของแต่ละผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบไปในตัวว่าคุณจะได้คนที่มีฝีมือมาช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง